Sluit je aan bij Ruimte om te leven

Over de beweging

Wij zijn het erover eens: het mag niet zo zijn dat mensen in de ene wijk van Helmond gelukkiger zijn en langer leven dan in de andere wijk. Anno 2022 is dat helaas wel het geval. Het lukt een groeiende groep mensen steeds minder om mee te komen in onze samenleving. Zij lopen een verhoogd risico op bestaansonzekerheid, armoede, schulden en slechte gezondheid. De ongelijkheid neemt landelijk én in Helmond verder toe; er lijkt een tweedeling te ontstaan.

Het doel

Een onzeker bestaan brengt stress met zich mee. Het maakt het lastig om verbetering in je situatie te brengen. Daar lijkt dan geen ruimte voor. Ruimte in je hoofd om vooruit te denken. Ruimte om stappen te zetten, om je te ontwikkelen.

We willen deze tweedeling aanpakken en daar hebben we de hulp van de hele stad bij nodig. Vanuit een integrale blik, vanuit verschillende perspectieven en achtergronden. Samen met zo’n 80 betrokkenen uit bedrijfsleven, zorg, onderwijs, overheid en welzijn zijn we in gesprek gegaan. En hebben we een gezamenlijke ambitie voor 2030 geformuleerd en actiepunten afgesproken. We hebben een beweging in gang gezet. Een beweging naar een stad met gezonde en gelukkige inwoners. Waarbij ‘geef, krijg en pak ruimte om te leven’ centraal staat.

We willen met en van elkaar leren en samenwerken. We willen de beweging op gang houden. We streven ernaar dat iedereen in Helmond de ruimte voelt om te leven. Daarbij focussen we op gezondheid, welzijn, deel uitmaken van de samenleving, arbeid & vrije tijd en materiële welvaart. 

Voor wie 

Werk jij in een van de bovengenoemde branches? Dan is dit platform voor jou. Of je nou ervaringsdeskundige bent, maatje, life coach, werkgever, professional, manager of bestuurder. Vanuit gedeelde waarden stellen we de mens in Helmond centraal. We streven naar een basis die op orde is, naar positieve gezondheid, minder stress en meer kracht. Een gevoel van eigenwaarde voor iedereen. We komen in actie. Op dit platform kan je inspiratie opdoen, nieuws delen, maar je vooral ook aansluiten bij werkgroepen. Deel bestaande initiatieven en kom samen tot nieuwe initiatieven.

Sluit je aan, zodat een brede beweging ontstaat rondom Helmond 2030: Ruimte om te leven.

Bekijk ook eens de webinars 'Sociale tweedeling: de (on)mogelijkheden van gedragsbeïnvloeding' en 'Sociale tweedeling: de zoektocht naar integraliteit', die aan de basis liggen van het ontstaan van de beweging.

 

NIEUWSBRIEF

Op de hoogte blijven? 

Meld je hier aan voor de digitale nieuwsbrief.

Meld je aan

 
 

DE BEWEGING

Initiatiefnemers

Ruimte om te leven is een initiatief van vier partijen: het Elkerliek ziekenhuis, Senzer, de Huijbregts Groep die VNO/NCW vertegenwoordigt en de gemeente Helmond. Maak hieronder kennis en bekijk ieders motivatie in dit filmpje.

 

{"tabBasic":{"type":"users","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-user","topn":"10","orderBy":"NEWID()","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"234377"},"layout":{"template":"list","showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":true,"showUpdater":false,"showMore":true,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"2","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":true,"carouselAutoPlay":true,"carouselDelay":"6000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

 
 

 

 

Wonen

Het grote woningtekort en de hoge huur en koopprijzen betekenen voor veel mensen dat zij niet de keuzes kunnen maken die ze willen. Daardoor zijn veel minder mensen tevreden met hun woning dan vijf jaar geleden. Deze ontwikkeling heeft veel impact op de groei van de brede welvaart.

Materiele welvaart

De materiële welvaart wordt gevormd door het inkomen dat mensen te besteden hebben, en de goederen en diensten die zij met dit inkomen kunnen aanschaffen en waarmee zij invulling en kleur kunnen geven aan hun leven.

Gezondheid

Gezondheid is bepalend voor de kwaliteit van leven. Een (chronische) ziekte beperkt iemands mogelijkheden om deel te nemen aan de samenleving. De levenskwaliteit wordt ook in belangrijke mate bepaald door (gezonde) voeding. Een van de grootste problemen op dat vlak is momenteel dat van overgewicht.

Milieu

Schone lucht, schoon drink- en oppervlaktewater, voldoende (gezonde) natuur en biodiversiteit, alsmede een onvervuilde bodem zijn belangrijke levensbehoeften. Hoge fijnstofconcentraties in de lucht kunnen tot ernstige gezondheidsklachten leiden, zoals astma en COPD. In een dichtbevolkt land als Nederland is het ook belangrijk dat bepaalde gebieden er primair zijn voor de natuur, zodat flora en fauna zich daar kunnen handhaven en goed kunnen ontwikkelen.

 

 

 

 

 

 

Samenleving

Sociale relaties zijn belangrijk. Sociale contacten worden in de regio als heel belangrijk gekenmerkt. Denk hierbij ook aan zaken als vrijwilligerswerk en vertrouwen in instanties en in anderen.

Veiligheid

Belangrijk voor welvaart is dat inwoners zich veilig voelen in de buurt. Een hoge mate van criminaliteit leidt tot ontevredenheid onder de bevolking.

Welzijn

Geluk en tevredenheid zijn dimensies die hier spelen. Denk aan tevredenheid over het leven en tevredenheid over vrije tijd, geluk in je relatie.

Arbeid & Vrije tijd

Werk en privé moet in balans zijn. Werkloosheid, opleidingsniveau, arbeidsduur, tijdelijke of onzekere baan, inkomen. Allemaal zaken die bijdragen aan het gevoel van welzijn.

 

 

Over ons

Ruimte om te leven | Helmond is een beweging die de tweedeling in Helmond wil tegengaan. Overheid, zorg, bedrijfsleven, welzijn en onderwijs steken de koppen bij elkaar om samen de kar te trekken.

Doe je mee?

Nieuwsbrief

Natuurlijk lees je al het nieuws op dit platform; neem vooral de url op in je favorieten!

Wil je ook onze digitale nieuwsbrief ontvangen?

Meld je aan

Volg ons via

    

 

 

Cookie-instellingen