Submenu

Jibb+: De kloof verkleinen door sport, beweging en voeding

29-09-2023

Het verkleinen van de sociale tweedeling door het verkleinen van gezondheidsverschillen: dat doet Jibb+. Ze zien de groeiende kloof tussen arm en rijk, tussen inwoners van verschillende wijken en tussen jong en oud. Door in te zetten op sport, bewegen en voeding wil Jibb+ de kloof verkleinen.

Jibb+ voor iedereen

Jibb+ heeft een divers aanbod, waarmee ze probeert er voor iedereen te zijn. Dat gebeurt aan de hand van vijf pijlers: opvang en onderwijs (kinderen), buurt, wijk en zorg (ouderen en kwetsbare doelgroepen), sportaanbieders (ondersteuning van sportclubs), gezonde voeding en tenslotte uniek sporten (voor mensen met een beperking). Jibb+ stimuleert sport, beweging en gezonde voeding en heeft daarbij extra oog voor het verkleinen van gezondheidsverschillen in de stad. Rob van der Wijst is algemeen manager bij Jibb+: ‘In de ene wijk leven mensen zeven jaar korter dan in de andere. Wij werken eraan daar verandering in te brengen. Dit doen we door in alle wijken aanwezig te zijn, zodat iedereen van onze activiteiten kan profiteren. En waar extra aandacht nodig is, zetten we die in.’ 

De wijken in

Voor ouderen is Jibb+ het actiefst in de vier binnenste wijken: noord, binnenstad, oost en west. Rob: ‘We merken dat er bij ouderen nog veel onwetendheid is op het gebied van gezonde voeding. Bij de beweeggroep voor ouderen zagen we dat er heel weinig water gedronken werd, zowel tijdens als na de lessen. Vochtbalans is ook op latere leeftijd erg belangrijk, maar we ontdekten dat ouderen voornamelijk koffie en thee met veel suiker dronken. Voor kinderen is water drinken al redelijk ingeburgerd, maar voor ouderen is het nog niet vanzelfsprekend.’

Jibb+ werkt veel samen met scholen. Ze organiseren clinics, kleuterlessen op het gebied van sport en bewegen en helpen gezonde voeding in de schooldag te integreren. Ook hiermee zijn ze in alle wijken actief, maar in de wijken die het nodig hebben wat actiever. Rob: ‘We vinden het belangrijk om niet met een vingertje te wijzen en mensen te vertellen wat ze wel en niet mogen eten of drinken. Wat we wel doen is het gezonde aantrekkelijk maken. Zo serveerden we tijdens ons jubileum poffertjes van bananenbeslag: een stuk gezonder dan het originele recept en minstens even lekker. Ook op scholen en opvanglocaties helpen we gezonde voeding beleidsmatig in te bedden. Dat kan door middel van een traktatiebeleid, maar we zien bijvoorbeeld ook dat steeds meer scholen een moestuin aanleggen om kinderen te leren waar eten vandaan komt.’ 

Jubileumjaar voor Jibb+

Dit jaar bestaat Jibb+ 12,5 jaar. De organisatie begon als twee verschillende stichtingen: Stichting JIBB en Stichting Jong Helmond Lekker Gezond. De eerste had een focus op beweging, de tweede concentreerde zich op voeding. In 2019 gingen ze samen in Jibb+. Gewicht, gedrag, voeding en beweging zijn immers niet los van elkaar te zien, maar horen bij elkaar. De fusie was een manier om te werken aan een nog grotere positieve impact op de inwoners van Helmond. 

Inmiddels zet de organisatie zich dus al 12,5 jaar in voor het verkleinen van gezondheidsverschillen, door te werken aan een vitaal Helmond en door voldoende beweging en gezonde voeding toegankelijk en aantrekkelijk te maken voor iedereen. Jibb+ gelooft dat gezonde voeding en gezond bewegen onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Daarbij richten ze zich allang niet meer enkel op kinderen: ook ouderen, mensen die een belemmering ervaren (bijvoorbeeld door een beperking of door armoede) en sportclubs behoren tot de doelgroep. 

Wat hebben de afgelopen 12,5 jaar opgeleverd? Rob: ‘Als je kijkt naar de cijfers op het gebied van overgewicht, word je niet blij. Die zijn er in de loop der jaren niet beter op geworden. Maar aan de andere kant, en dat zeg ik niet om het goed te praten, wat zouden de cijfers zeggen als Jibb+ er niét geweest was? We zien op project- en wijkniveau dat er positieve resultaten behaald zijn. Zo doen we op scholen elk jaar een sportregistratie. Daarbij vragen we kinderen of ze aan sport doen, waarom (niet) en welke sport ze doen of zouden willen doen. Mede door de sportclinics die we op scholen geven zien we hierin een mooie, stijgende lijn. Tegelijkertijd zien we dat alles duurder wordt, en dat gezonde voeding en sporten steeds lastiger te betalen worden. We hebben in Helmond Stichting Leergeld, met wie we intensief samenwerken, maar er is veel onwetendheid en schaamte. Waar mensen vroeger ondersteuning zochten om hun kinderen te laten sporten, geldt dat nu ook voor volwassenen zelf. Dat is een ontwikkeling die we steeds meer zien en waarop we weinig invloed hebben. Met het Fitcoinproject waaraan we meewerken, doen we wat we kunnen. Voor mensen die moeite hebben met rondkomen staat sporten niet op plek één of twee, maar veel verder naar achteren. Door met Fitcoins bewegen letterlijk te belonen, proberen we een steentje bij te dragen.’ 

Valpreventie voor ouderen

Nederlanders worden steeds ouder en onder ouderen is vallen een groot probleem. Achteruitgang begint vaak bij een val. Daarom is het belangrijk mensen te informeren en risico’s in kaart te brengen. Vanaf 2024 wordt er gestart met een ketenaanpak valpreventie, waarvan Jibb+ de coördinatie oppakt. Rob: ‘Dat betekent: in iedere wijk thuiswonende ouderen van 65 jaar en ouder informeren en screenen. We bespreken dan dingen als medicijngebruik, schoeisel en veiligheid in en rondom huis. Daarnaast screenen we mensen om te kijken of ze een laag, gemiddeld of hoog risico op vallen hebben. Vervolgens worden er lessen aangeboden in hoe je het beste kunt vallen, maar ook hoe je valpartijen kunt voorkomen. Dit doen we niet alleen, maar in samenwerking met onder meer fysiotherapeuten en ergotherapeuten. Het gaat om een ketenaanpak: met hulp van onder meer LEV en huisartsen willen we zo veel mogelijk ouderen opsporen voor wie valpreventie nuttig is. Naast informeren en screenen is er ook een belangrijke rol voor nazorg. Mensen hebben kennis gekregen, gewerkt aan spierkracht en balansversterking. Hoe gaan ze dit vervolgens toepassen in het dagelijks leven? Bijvoorbeeld door structureel te bewegen of eindelijk een bezoek te brengen aan de podotherapeut.’ 

Een ander initiatief dat binnenkort feestelijk wordt geopend is het Sport- en beweegloket. Rob: ‘Wij zijn het eerste aanspreekpunt voor clubs en initiatieven met vragen over allerlei onderwerpen. Zij kunnen hun vraag bij ons neerleggen en wij zorgen vervolgens dat deze vragen beantwoord worden. Clubs werken vaak met vrijwilligers en zij hebben het al druk genoeg met de ledenaantallen op peil houden en de dagelijkse werkzaamheden. Wij ontzorgen hen graag.’

Wat Helmondse professionals moeten weten

Rob: ‘Sommige inwoners en ook professionals denken dat Jibb+ zich alleen op de jeugd richt, maar dat is allang niet meer zo. We zijn er voor alle inwoners, zowel op het gebied van bewegen als van gezonde voeding. Daarnaast bieden we niet enkel collectieve activiteiten aan, maar kunnen we mensen ook individueel vooruit helpen. Wil iemand gaan bewegen maar weet hij of zij niet wat er allemaal mogelijk is? Wij kijken mee naar het aanbod, helpen contact te leggen en kunnen zelfs mee gaan naar een proeftraining als dat de drempel verlaagt. Professionals wil ik dan ook aanmoedigen om mensen naar ons door te verwijzen.’ 

Wil je meer weten over Jibb+? Neem dan contact op met Rob van der Wijst

 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Over ons

Ruimte om te leven | Helmond is een beweging die de tweedeling in Helmond wil tegengaan. Overheid, zorg, bedrijfsleven, welzijn en onderwijs steken de koppen bij elkaar om samen de kar te trekken.

Doe je mee?

Nieuwsbrief

Natuurlijk lees je al het nieuws op dit platform; neem vooral de url op in je favorieten!

Wil je ook onze digitale nieuwsbrief ontvangen?

Meld je aan

Volg ons via

    

 

 

Cookie-instellingen